Tijdens elke algemene vergadering moet de syndicus notulen opmaken waarin alle beslissingen worden opgenomen. Er gelden weliswaar bepaalde voorwaarden en formaliteiten waaraan deze notulen moeten voldoen.

Kostuum Movie Jurk Vrouwen Vaiana Cosplay Kids Prinses Moana FT1Jul3Kc

Inhoud van de notulen

De notulen – ook wel het proces-verbaal van de algemene vergadering genoemd – worden opgesteld door de syndicus en zijn eigenlijk een samenvatting van de beslissingen die genomen werden op de algemene vergadering. Gelet op het grote belang van deze notulen, zijn er enkele formaliteiten aan verbonden.

Doorgaans bevatten de notulen volgende punten:

  • de vaststelling dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld alsook de aanwezigheidslijst
  • Kostuum Movie Jurk Vrouwen Vaiana Cosplay Kids Prinses Moana FT1Jul3Kc
  • de dagorde
  • de genomen beslissingen en de behaalde meerderheden per beslissing
  • de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden
  • de eventuele reserves, geformuleerd door een of meer mede-eigenaars
  • de naam van de verkozen voorzitter en secretaris

Ondertekenen van de notulen

Het is wettelijk verplicht om aan het einde van de bijeenkomst de notulen te laten ondertekenen door de voorzitter van de algemene vergadering, de secretaris en alle – nog aanwezige –  mede-eigenaars of vertegenwoordigers.

Kopen Dungelmann Pavement Damesschoenen Damesschoenen Pavement H2YEW9DI

De syndicus is dus verplicht om de notulen tijdens de algemene vergadering zelf reeds zorgvuldig op te maken. Het is dan ook aangeraden om hierbij enige voorzichtigheid aan de dag te leggen, want het is niet mogelijk om foutieve informatie achteraf nog te corrigeren. De originele notulen primeren!

Notulen doorsturen

Tot slot heeft de syndicus nog de verplichting om de beslissingen van de algemene vergadering op te tekenen in het register van de VME – dat zich bevindt op de zetel van de VME – en de notulen te bezorgen aan alle mede-eigenaars en dit binnen een termijn van 30 dagen na de algemene vergadering. Deze termijn is belangrijk aangezien elke mede-eigenaar het recht heeft om binnen de 4 maanden na de algemene vergadering bepaalde beslissingen aan te vechten.

Category: FAQ

Gerelateerde posts